b

关于推迟举办2016韩国-河南省企业贸易洽谈会(郑州)的通知

来源:本站  时间:2016/09/12   

各支会及企业:

    原定在郑州10月20日举办的一对一“2016韩国-河南省企业贸易洽谈会(郑州)”活动,因故推迟,具体举办时间和地点再另行通知。

 

 

 

 

 

                          2016年9月12日